UMS Anjur Pertandingan Bercerita STEM prasekolah dan sekolah rendah

KOTA KINABALU – Persatuan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik (STEM) Kebangsaan, Kelab Pendidikan Kanak-kanak dan Universiti Malaysia Sabah (UMS) telah berkolaborasi menganjurkan Pertandingan Bercerita STEM Prasekolah dan Sekolah Rendah Peringkat Kebangsaan, baru-baru ini.

Advertisements

Program tersebut bertujuan meningkatkan perkembangan pemikiran kritis dan menerapkan sifat ingin tahu dalam diri mengenai definisi STEM tanpa mengira peringkat umur, di samping mendedahkan isu-isu semasa berkaitan dengan STEM.

Menurut Dekan Fakulti Psikologi dan Pendidikan (FPP) UMS, Profesor Dr. Murnizam Hj. Halik, program tersebut mampu memberikan impak yang positif kerana mempertunjangkan pengintegrasian empat bidang utama iaitu Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik.

“Dalam konteks negara kita, pendidikan STEM ini adalah salah satu daripada agenda yang diberi penekanan dalam pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025.

“Oleh itu, bagi mencapai agenda STEM, terdapat beberapa dasar yang telah digubal seperti Dasar Sains, Teknologi dan Inovasi Negara (DSTIN),” katanya.

Tambah beliau, STEM turut memainkan peranan penting dalam pendidikan pelajar pada masa ini yang perlu didedahkan kepada murid khususnya daripada peringkat pendidikan awal kanak-kanak.

“Hal ini kerana pembelajaran berteraskan STEM dapat melatih perkembangan psikologi dan intelektual kanak-kanak terutama sekali dalam kemahiran menyelesaikan masalah.

“Program webinar dan pertandingan yang dianjurkan ini mampu membuktikan bahawa kita telah berada di landasan yang tepat, lebih-lebih lagi dalam membantu anak-anak kecil untuk menanam minat mereka dalam bidang STEM yang semakin mendapat tempat pada masa ini,” ujarnya.

Sementara itu, Pengerusi Persatuan STEM Kebangsaan, Dato’ Prof. Dr. Noraini Idris berkata, program ini bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang kepentingan bercerita dalam kalangan kanak-kanak.

Katanya, pertandingan itu telah dijalankan secara dalam talian dan terbuka kepada peserta khususnya kanak-kanak daripada peringkat prasekolah sehingga peringkat sekolah rendah.

“Pertandingan ini dijalankan selama lebih tiga bulan dan disertai seramai 122 orang kanak-kanak prasekolah dan sekolah rendah seluruh Malaysia,” katanya.

Beliau berharap agar program ini dapat memberi manfaat dan meningkatkan pengetahuan STEM dalam kalangan kanak-kanak.

Related Articles

253FansLike

Latest Articles