Pembentukan Jawatankuasa Kemajuan Desa Madani (JKDM): Satu Langkah Ke Arah Membasmi Kemiskinan di Sabah ?

Oleh Profesor Madya (Bersara) Dr Gaim James Lunkapis

Advertisements

KOTA KINABALU: Penubuhan Jawatankuasa Kemajuan Desa Madani (JKDM) boleh dianggap sebagai satu langkah yang wajar dan perlu ke arah menangani isu-isu sosioekonomi mendesak yang dihadapi di Wilayah Sabah.

Menurut Tinjauan Pendapatan dan Perbelanjaan Isi Rumah oleh Jabatan Perangkaan 2022, kadar kemiskinan tegar di Sabah berada pada 1.2%, jauh lebih tinggi daripada kadar nasional 0.2%.

Keadaan ini amat ketara di beberapa Daerah, seperti Daerah Tongod yang menerajui dengan kadar tertinggi pada 5.9%, diikuti oleh Beluran (5%), Pitas (4.8%), Kinabatangan (4.6%), Kota Marudu (4%), Tuaran (2.6%), manakala Ranau dan Lahad Datu pada 2.4% setiap satu.

Berdasarkan statistik yang membimbangkan ini, jelas sekali campur tangan diperlukan untuk mengangkat rakyat Sabah daripada kemiskinan. JKDM mensasarkan untuk menyediakan intervensi sedemikian dengan memberi tumpuan kepada pembangunan dan kemajuan masyarakat luar bandar.

Pembentukan jawatankuasa itu adalah tepat pada masanya dan penting, terutamanya memandangkan percanggahan sokongan dan peruntukan yang dihadapi oleh kampung-kampung merentasi landskap politik yang berbeza.

Beberapa kampung masih menunggu pelantikan Jawatankuasa Kemajuan Kampung (JKKK) terutama di Kawasan pembangkang. Keadaan ini unik kerana di peringkat Persekutuan, Kawasan tersebut diwakili oleh pemimpin Pusat yang bersama-sama dengan Kerajaan Madani.

Oleh itu, wajarlah sekiranya kawasan-kawasan ini juga menerima peruntukan yang bersesuaian untuk pembangunan.

Dengan menubuhkan JKDM, kerajaan berhasrat untuk memperkemas dan memastikan pengagihan sumber dan usaha pembangunan yang saksama.

Inisiatif ini bersedia untuk memberi manfaat secara langsung kepada rakyat, terutamanya mereka yang berada di daerah yang paling miskin.

Tumpuan kepada komuniti miskin luar bandar adalah penting, kerana kawasan ini sering kekurangan infrastruktur dan peluang yang diperlukan untuk pertumbuhan sosioekonomi.

Pendekatan JKDM berpotensi mengurangkan tahap kemiskinan di Sabah, menyelaraskan kadar kemiskinan negeri supaya lebih dekat dengan purata nasional.

Langkah ini tidak seharusnya dilihat melalui kaca mata politik sahaja, sebaliknya perlu dilihat sebagai pendekatan yang perlu dan pragmatik untuk menyelesaikan masalah sosioekonomi.

Keberkesanan JKDM akhirnya akan diukur dengan peningkatan ketara dalam taraf hidup dan peluang ekonomi untuk penduduk luar bandar di Sabah.

Kesimpulannya, keputusan kementerian untuk menubuhkan JKDM adalah satu langkah yang wajar dan dipuji ke arah menangani tahap kemiskinan yang teruk di Sabah.

Dengan pelaksanaan dan sokongan yang sewajarnya, inisiatif ini memegang janji untuk peningkatan tahap kehidupan golongan miskin luar bandar yang lebih baik, memupuk pembangunan sosioekonomi madani, dan merapatkan jurang ketidaksamaan sosioekonomi.

Related Articles

253FansLike

Latest Articles